Pradžia » Teisės aktai

Teisės aktai

1 2 >
Atnaujinta: 2017-11-07
Nr. Aktuali redakcija Pavadinimas Numeris Kategorija
1. 2013-09-23 2013/488/ES: 2013 M. RUGSĖJO 23 D. EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ES ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS APSAUGAI UŽTIKRINTI SKIRTŲ SAUGUMO TAISYKLIŲ 2013/488 Tarptautiniai teisės aktai
2. 2017-10-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMAS VIII-1443 Įstatymai
3. 2017-07-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMAS VIII-723 Įstatymai
4. 2016-10-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS STATUTO PATVIRTINIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS IX-1669 Įstatymai
5. 2013-12-23 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVALGYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS XII-749 Įstatymai
6. 2017-01-25 DĖL NACIONALINĖS KOMUNIKACIJŲ APSAUGOS, SAUGUMO PRIEŽIŪROS, NACIONALINĖS ŠIFRŲ PASKIRSTYMO TARNYBŲ IR INSTITUCIJŲ, UŽTIKRINANČIŲ APSAUGĄ NUO ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS, FUNKCIJŲ ATLIKIMO 1545 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
7. 2016-03-15 DĖL MINISTRAMS PAVEDAMŲ VALDYMO SRIČIŲ 330 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
8. 2014-12-15 DĖL KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PASKYRIMO 1432 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
9. 2013-12-31 DĖL VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAVADINIMO PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 847 „DĖL VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 1284 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
10. 2013-12-31 DĖL AUTOMATIZUOTO DUOMENŲ APDOROJIMO SISTEMŲ IR TINKLŲ, KURIUOSE SAUGOMA, APDOROJAMA AR KURIAIS PERDUODAMA ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, STEIGIMO IR ĮTEISINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 759 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
11. 2013-12-31 DĖL ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS ĮSLAPTINTOS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS KRIPTOGRAFINĖS APSAUGOS SRITYJE PASKYRIMO 367 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
12. 2003-06-25 DĖL VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO ĮSTEIGIMO 559 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
13. 1997-09-08 DĖL VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ RYŠIO TOBULINIMO 972 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
14. 2017-03-01 DĖL VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO V-1200 Krašto apsaugos ministro įsakymai
15. 2017-02-01 DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-1200 „DĖL VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO V-1035 Krašto apsaugos ministro įsakymai

1 2 >