Pradžia » Teisės aktai

Teisės aktai

< 1 2
Atnaujinta: 2017-11-07
Nr. Aktuali redakcija Pavadinimas Numeris Kategorija
16. 2013-12-31 DĖL VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO V-1200 Krašto apsaugos ministro įsakymai
Nr. Rinkmena
16.1. ĮSAKYMAS PDF ( 4.7 MB )
17. 2013-10-31 AUTOMATIZUOTO DUOMENŲ APDOROJIMO SISTEMŲ IR TINKLŲ, KURIUOSE SAUGOMA, APDOROJAMA AR KURIAIS PERDUODAMA ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, KŪRIMO METODIKA 1-22 Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus įsakymai
18. 2013-01-11 DĖL 2013 METŲ KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS 1-2 Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus įsakymai
Nr. Rinkmena
18.1. ĮSAKYMAS PDF ( 31 KB )
19. 2012-03-01 DĖL 2012 METŲ KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS 1-4 Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus įsakymai
Nr. Rinkmena
19.1. ĮSAKYMAS PDF ( 29.6 KB )
20. 2011-09-19 DĖL KRIPTOGRAFINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ TINKAMUMO ĮSLAPTINTOS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS APSAUGAI VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 1-24 Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus įsakymai
Nr. Rinkmena
20.1. ĮSAKYMAS PDF ( 1.5 MB )
21. 2011-07-05 DĖL PRIVALOMAI SERTIFIKUOJAMŲ OBJEKTŲ ĮSLAPTINTOS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS KRIPTOGRAFINĖS APSAUGOS SRITYJE NUSTATYMO 1-21 Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus įsakymai
Nr. Rinkmena
21.1. ĮSAKYMAS PDF ( 213.4 KB )
22. 2011-06-03 DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ RYŠIO TINKLO SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1-18 Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus įsakymai
Nr. Rinkmena
22.1. ĮSAKYMAS PDF ( 790.1 KB )
23. 2011-05-17 DĖL KRIPTOGRAFINIŲ METODŲ IR PRODUKTŲ TVIRTINIMO NACIONALINĖJE ŠIFRŲ PASKIRSTYMO TARNYBOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 1-17 Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus įsakymai
Nr. Rinkmena
23.1. ĮSAKYMAS PDF ( 1.7 MB )
24. 2010-12-30 DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ RYŠIO TINKLO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1-43 Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus įsakymai
Nr. Rinkmena
24.1. ĮSAKYMAS PDF ( 625.8 KB )
25. 2010-06-30 DĖL NACIONALINĖS KOMUNIKACIJŲ APSAUGOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1-22 Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus įsakymai
26. 2010-10-15 VYRIAUSYBINIO ŠIFRUOTO RYŠIO TINKLO DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI 2-11RN Kiti teisės aktai
Nr. Rinkmena
26.1. NUOSTATAI PDF ( 96.2 KB )
27. 2010-10-15 VYRIAUSYBINIO ŠIFRUOTO RYŠIO TINKLO NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS 2-11RN Kiti teisės aktai
Nr. Rinkmena
27.1. TAISYKLĖS PDF ( 76.2 KB )
28. 2010-10-15 VYRIAUSYBINIO ŠIFRUOTO RYŠIO TINKLO VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS 2-11RN Kiti teisės aktai
Nr. Rinkmena
28.1. PLANAS PDF ( 136 KB )
29. 2010-06-29 DĖL TELEFONO RYŠIO NUMERIŲ SKYRIMO VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO 1V-706 Kiti teisės aktai
Nr. Rinkmena
29.1. ĮSAKYMAS PDF ( 102.8 KB )

< 1 2